۱۳۹۳ دی ۱۴, یکشنبه

پیشنهاد حسن روحانی برای به رفراندوم گذاشتن یوم الله ٩ دی بعنوان روز بیعت مجدد با رهبری !


یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول اجرا نشده و من بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی، خیلی دلم میخواد که شرایطی فراهم بشه، یک بار هم شده به این اصل قانون اساسی عمل شه.
قانون اساسی بما میگوید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی‌، سیاسی، فرهنگی بجای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه، مستقیم به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.
من بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی، خیلی دلم میخواد که نامگذاری یوم الله ٩ دی بعنوان روز بیعت مجدد با رهبری را به رفراندم بگذاریم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر