۱۳۹۱ دی ۲۷, چهارشنبه

پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی در عملیات قلیان با اسم رمز "یا مالبورو"

به گزارش برادران جان بر کفِ سپاه در خبرگزاری فارس، نیروهای مومن جمهوری اسلامی، در یک عملیات قهرمانانه به انهدام تعداد زیادی قلیان در اهواز مبادرت ورزیدند.
در این عملیات متهورانه که  با اسم رمز "یا مالبورو" انجام شد، به حمد و قوه الهی بیش از ۶۰۰۰ قلیان معدوم شدند!