۱۳۹۱ آبان ۱۲, جمعه

با چند تا اعدام، این ها ادب می شوند و چند سال بیمه ایم!


ببینید چه جانورانی بر ما حکومت کرده و ميکنند!

صادق خلخالی : با اين جماعت چنان برخورد شود كه ديگر كسی فكر اهانت به مقدسات به ذهنش خطور نكند. سازنده فیلم محلل را من بودم اعدام می کردم. به مطهری هم گفتم با چند تا اعدام، این ها ادب می شوند و چند سال بیمه ایم!

منبع : مصاحبه صادق خلخالی

یک برادر دوقلو را به جای دیگری آوردند و من اعدامش کردم


ببینید چه جانورانی بر ما حکومت کرده و ميکنند!

صادق خلخالی : پاسداران یک برادر دوقلو را به جای دیگری آوردند و من اعدامش کردم، اینکه نکته مهمی نیست، یا مثلا یک گروه بودند که آخر سال ۵٩ فکر می کنم دستگیر کردند که اساسا اسلامی بودند، اما خب به ما گفتند که اینها مارکسیست هستند و من بدون فوت وقت از دم تیغ گذراندمشان. بعد هم اعلام کردیم اینان در صف شهدای انقلاب هستند.