۱۳۹۳ آذر ۲۹, شنبه

یک چرخنده دیگر : نگار چرخنده!

نگار مرتضوی با تغییر عکسِ پروفایل خود در توئیتر به رقابت با الهام چرخنده برخاست!


نگار چرخنده مجری سابق صدای آمریکا و سخنگوی فارسی و مدير رسانه های اجتماعی نایاک است!صفحه توئیتر او قبل از چرخش کامل!


۱۳۹۳ آذر ۲۲, شنبه

طرح اﺩﻏﺎﻡ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻬﻨﻮﺩ ﺩﺭ حجت الاسلام قرائتی !


بدنبال اظهارات مسئولانه ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻬﻨﻮﺩ در مصاحبه با برنامه پولتیک صدای آمریکا كه در آن شرط روشنفکر بودن یک ایرانی را شیعه بودن او دانسته بود، يک مقام آگاه از تهيه پيش نويس طرح ادغام ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻬﻨﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺠت اﻻﺳﻼﻡ ﻗﺮائتی خبر داد.    
این مقام آگاه در گفت وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: ﻃﺮﺡ اﺩﻏﺎﻡ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻬﻨﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺠت اﻻﺳﻼﻡ ﻗﺮائتی  ﺭا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩاﺭﻧﺪ.
وی افزود: اين طرح هنوز به تاييد نهايی دولت نرسيده ولی جنبه اجرايی دارد.
به گفته اين مقام آگاه، بی بی سی در جريان تنظيم اين پيش نويس بوده است!