۱۳۹۰ مرداد ۳۰, یکشنبه

او آمد تا انتقام شیخ فضل الله نوری را بگیرد


او با دروغ آمد
او با اعدام آمد
او با جنگ آمد
او با تیرباران آمد
او آمد تا انتقام شیخ فضل الله نوری را بگیرد
او با ایر فرانس آمد


۱۳۹۰ مرداد ۲۷, پنجشنبه

دلخوش به این مقدار نباشید، شما را به مقام انسانیت میرسانیم

ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را ... می‌خواهیم مرفه باشد،... زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد... دلخوش نباشید که... مسکن فقط میسازیم ... آب و برق را مجانی‌ می‌کنیم ، اتوبوس را مجانی‌ می‌کنیم ... دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را ... روحیات شما را ... عظمت میدیم... شما را به مقام انسانیت میرسانیم

۱۳۹۰ مرداد ۱۹, چهارشنبه

می ترسم، اما تو بیشتر بترس!

برای برادران و خواهرانم در درعا که پرده های ترس را دریدند
کاظم مصطفوی
۱۶اردیبهشت۹۰می ترسم!
پنهان نمی کنم، می ترسم!
از باتوم تو می ترسم!
 وقتی که بر سرم فرود می آید.
از شلاقت در شکنجه گاه
و رگبارت در خیابان...

پنهان نمی کنم می ترسم وقتی که شلیک می کنی
وقتی که شلاق می زنی
وقتی که به رگبار می بندی.

می ترسم، اما تو بیشتر بترس!
بترس از وقتی که نمی ترسم!
و نعره زن در خیابانها
در به در گماشتگانت را می جویم.

بترس!
بیشتر بترس!
بیشتر! ...