۱۳۹۳ آذر ۲, یکشنبه

روشنفکر ایرانی : بهنود چرخنده !


بهنود چرخنده در  مصاحبه با یکی از برنامه های صدای آمریکا بنام برنامه پولتیک : روشن فکری که شیعه نباشد، نمی تواند روشن فکر ایرانی قلمداد شود!

۱۳۹۳ آبان ۱۸, یکشنبه

طرف نصف جمعیت ایران را به مسابقه والیبال راه نمیده، میخواد مسابقات جهانی برگزار کنه!

بدنبال ارسال یک نامه از طرف رئیس فدراسیون جهانی والیبال به آخوند بنفش در مورد آزادی غنچه قوامی و حضور زنان در ورزشگاه ها، ٢١٠ عضو فدراسیون جهانی والیبال با ارسال نامه ای خواستار تغییر میزبانی بازی های جهانی نوجوانان شدند و میزبانی بازیها به آرژانتین سپرده شد!