۱۳۹۳ آبان ۲, جمعه

بنیانگذار داعش با ۳۵ سال نکبت آمد!


بنیانگذار داعش به ایران آمد!
بنیانگذار داعش با حجاب اجباری آمد.
بنیانگذار داعش با دوران طلائی چماقداران آمد.
بنیانگذار داعش با فقر و فحشا آمد.
بنیانگذار داعش با اعدام های دسته جمعی آمد.
بنیانگذار داعش با طناب دار آمد.
بنیانگذار داعش با کراک و شیشه و اعتیاد آمد.
بنیانگذار داعش با سنگسار و بربریت آمد.
بنیانگذار داعش با شلاق و تعزیر آمد.
بنیانگذار داعش با اقتصاد مال خر است آمد.
بنیانگذار داعش، امام بسیجیان و پاسداران آمد.
بنیانگذار داعش با اعدامهای خیابانی و دار و درفش آمد.
بنیانگذار داعش با جنگ جنگ تا پیروزی آمد.
بنیانگذار داعش با کشتار دهه ٦٠ آمد.
بنیانگذار داعش با جنگ و ویرانی آمد.
بنیانگذار داعش با راه قدس از کربلا میگذرد آمد.
بنیانگذار داعش با کلید بهشت بر گردن بسیجیان یکبار مصرف آمد.
بنیانگذار داعش با دوران طلائی چپاولگران آمد.
بنیانگذار داعش با فروش دختران ایرانی در دُبی آمد.
بنیانگذار داعش با اسید پاشی بر سر و صورت دختران و زنان ایران آمد.
بنیانگذار داعش با ۳۵ سال نکبت آمد!

این کامنت از اشکان جدیدی گرامی است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر