۱۳۹۰ شهریور ۲۸, دوشنبه

در جهت حفظ ارزشها و ارتقاء بالاترین بکوشیم

روزانه طیف وسیع و بی شماری بازدید کننده با سلایق و افکار و عقاید گوناگون از سایتهای اجتماعی دیدن میکنند و پُرواضح که این سایتها و بالاخص بالاترین، میدانی برای عرضه و تقاضاست.
با کمال تأسف چندیست که نوعی دیکتاتوری، با بسط کینه و دشنام و تهدید و سانسور و با زیر پا گذاشتن اخلاق و منش انسانی
، این فضاها را بسوی انحطاط و نابودی سوق داده و ناباورانه شاهد مدفون شدن تدریجی آزادی و انزوال دموکراسی به معنی واقعی کلمه در این سایتها هستیم.
به هیچ عنوان قصد نام بردن از فرد یا افرادی را ندارم که مذبوحانه عامل، مولد، مشوق و بازوی اجرائی این دیکتاتوری بوده و با استفاده از القاب و عناوین استعاری و پوسیده و تاریخ گذشته ودرسایه تمهیداتی، با زیرپا گذاشتن قوانین و حقوق دیگران، در جهت قیمومیت عقاید و افکار عمومی و تبیین این فراقانونی، بناحق به انحصار طلبی پرداخته و این فضا را جزئی از مایملک خود میدانند و صد البته بر این باورم که قلم،   ادبیات وآبشخور این فرهنگ آزادی ستیز بر اهل خرد و آگاهی و شعور و بیداری پوشیده نیست.
باشد تا این تلنگر مسئولین محترم بالاترین را بیدار کرده و با شفاف سازی از مشروعیت و مقبولیت بالاترین دفاع کنند.
موفق و پایدار باشید

۱ نظر:

  1. با شما موافقم و فکر میکنم بالاترین بایستی اجرای قوانین خود را جدیتر پیگیری کند تا با برتری گرفتن جو دمکراتیک، همه کاربران از آن بیشتر استفاده کنند

    پاسخحذف