۱۳۹۰ خرداد ۲۵, چهارشنبه

من از تبار دختران آفتابم، من ایستادن را برگزیده ام!


میزنید که بیفتم، اما من دوباره برمیخیزم.
برمیخیزم و شما را  به حریف می طلبم
ای شب زیانِ ظلمت خوی
طرفِ همهِ شما منم
نام مرا  هرگز در قاموس زن ستیزانه خویش نخواهید یافت
من از تبار دختران آفتابم
دیگر مرا فرو افتاده و پا به زنجیر نخواهید دید
من ایستادن را برگزیده ام.
من ایستادن را برگزیده ام.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر